Klub

Baseballowy Klub Sportowy
„Rawa Katowice”

ul. Radockiego 162/8
40-645 Katowice

NIP: 954-262-09-04
REGON: 240593379

nr konta bankowego:
Nest Bank
11 2530 0008 2008 1007 1634 0001

e-mail: rawa.katowice@gmail.com

statut klubu: pobierz

wniosek członkostwa w klubie: pobierz

Zarząd:

Prezes
Robert Hoffman
kom: 512-810-266
e-mail: hoffman.rawa@gmail.com

Sekretarz
Paweł Sitko
kom: 516-129-141
e-mail: sitko.rawa@gmail.com

Skarbnik
Paweł Szczęsny
kom.
e-mail: szczesny.rawa@gmail.com

Wiceprezes ds. sekcji młodzieżowych
Wojciech Gwioździk
kom: 668-361-574
e-mail: gwiozdzik.rawa@gmail.com

Wiceprezes ds. rozwoju
Michał Glumiński
kom: 793-626-842
e-mail: gluminski.rawa@gmail.com

Członek
Anna Belok
kom:
e-mail:

Członek
Dariusz Polonek
kom:
e-mail:
Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca
Natalia Ciarcińska
kom: 692-963-537
e-mail: ciarcinska.rawa@gmail.com

Sekretarz
Krzysztof Małysa
kom:
e-mail:

Wiceprzewodniczący
Patryk Michna
kom:
e-mail: michna.rawa@gmail.com